fbpx

Termeni și condiții

I. INTRODUCERE

Bine ați venit la RELIVE CARE (denumit în continuare „platforma”, „RELIVE”, „Societatea” sau „noi”)!

RELIVE CARE este o platformă medicală online, specializată în efectuarea de consultații medicale la distanță (telemedicină), prin intermediul tele-expertizelor și tele-consultațiilor, de către personal medical specializat, menită să faciliteze accesul la serviciile medicale necesare utilizatorilor ei și să asigure un răspuns eficient și prompt nevoilor acestora.

Toate informaţiile conţinute în acest site sunt proprietatea  RELIVE CARE, care îşi rezervă dreptul de a modifica conţinutul şi/sau structura site-ului în orice moment şi fară nici o informare prealabilă. RELIVE CARE deţine drepturi complete şi depline asupra titlului de proprietate şi prin aceasta toate drepturile de autor.

RELIVE CARE își rezervă dreptul de a modifica în orice moment clauzele inserate în prezenta. Continuarea utilizării serviciilor oferite de către RELIVE CARE după intrarea în vigoare a noilor modificări constituie acordul beneficiarului în ceea ce privește termenii și condițiile actualizate.

Întregul conţinut al platformei este protejat prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Toate drepturile referitoare la pagini, conţinutul şi prezentarea site-ului sunt deţinute de RELIVE CARE. Este interzisă copierea, modificarea, afişarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licenţierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conţinutului site-ului în orice scop fară confirmarea scrisă din partea RELIVE CARE.

RELIVE CARE este o platformă medicală online, specializată în efectuarea de consultații medicale la distanță (telemedicină), prin intermediul tele-expertizelor și tele-consultațiilor, de către personal medical specializat.

În vederea înțelegerii pe deplin a serviciilor oferite, este necesară definirea termenilor utilizați în cadrul platformei:

TERMENI ȘI CONDIȚII     – condițiile  de  utilizare  a  platformei.  Acest document se completează cu alte prevederi care fac trimitere la acesta:

BENEFICIAR – persoana fizică (pacientul) ce va beneficia de serviciile medicale furnizate prin intermediul platformei;

PLATFORMA – S.C. RELIVE CARE S.R.L., cu sediul în  loc.  Giroc,  str, Lămîiței, nr. 4, ap. 12, comuna Giroc, județ Timiș, având C.U.Î. 46051371, înregistrată la O.R.C.    J35/1911/03.05.2022,  având  cont RO44BACX0000002414201000, deschis la UniCredit Bank, e-mail office@reliv.ro reprezentată legal prin Kulcsar Anca Ileana;

PERSONAL MEDICAL – personal medical specializat, calificat, format din medici cu drept de liberă practică a profesiei, cu specialități diferite, medici de familie, medici rezidenți și farmaciști;

TELE-CONSULTAȚIE – consultația medicală online realizată prin intermediul platformei RELIVE, într-una din modalitățile disponibile   (chat, video, telefonic), cu unul dintre angajații RELIVE ( medic rezident, medic de familie, farmacist);

TELE-EXPERTIZA – colaborarea angajaților RELIVE (medic rezident, medic de familie, farmacist) cu un medic specialist, în situația existenței necesității unor investigații suplimentare față de cele oferite de către angajați, raportat la fiecare caz în parte și doar cu acordul expres al pacientului consultat, aplicându-se planul de tarifare aferent;

Vă rugăm să citiți cu mare atenție și să înțelegeți termenii și condițiile de mai jos înainte de a accesa/utiliza website-ul nostru/platforma noastră. Prin continuarea accesării/utilizării site-ului și/sau a platformei, sunteți de acord, în mod expres, atât cu termenii și condițiile prezente, cât și cu politica noastră de confidențialitate, care au fost pe deplin înțelese de dumneavoastră, după ce le-ați citit, în prealabil, și asumate în mod neechivoc.

Societatea își rezervă dreptul de a schimba și actualiza, în orice moment, conținutul Site-ului, precum şi Termenii şi Condițiile, fără nicio notificare prealabilă. În caz de divergență sau neînțelegeri, se vor aplica Termenii şi Condițiile valabile la data accesării de către utilizator a website-ului/platformei care a generat divergența sau neînțelegerea.

II. SERVICII OFERITE

În cadrul platformei RELIVE CARE, se efectuează servicii de consultanță medicală la distanță, online și telefonic, atât în sistem abonament, cât și prin intermediul serviciilor oferite extra, în funcție de tipul de abonament ales și de serviciile solicitate de către beneficiar, conform ofertei disponibile, și abonamentului ales (Reliv Start, Reliv One, Reliv Care, Reliv Ultra Care). Fiind caracterizată de specificul serviciilor oferite, oferta poate suferi modificări constante; Societatea își asumă obligația de a menține mereu actualizată oferta în cadrul platformei, pentru justa informare a beneficiarilor, fără nicio notificare prealabilă.

Pentru a avea acces în mod integral la serviciile oferite și a utiliza platfroma întocmai conform specificului ei, este necesară crearea unui Cont, urmând pașii indicați în cadrul aplicației.

Datele furnizate de către pacienți, la momentul creării contului de utilizator, sunt date cu caracter personal și sunt protejate și stocate conform legislației în vigoare la momentul procesării acestora. În acest sens, beneficiarii vor încheia un Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Corectitudinea și acuratețea tuturor informațiilor personale furnizate sunt responsabilitatea exclusivă a beneficiarului.

Printre datele personale furnizate de către pacienți, se numără și datele cu caracter medical ale acestora. Corectitudinea informațiilor furnizate personalului medical și responsabilitatea în ceea ce privește acestea cad în mod exclusiv în sarcina pacientului.

Pacientul se obligă să transmită datele privind persoana și sănătatea sa în mod corect și complet, oferiind o descriere cât mai precisă a stării sale de sănătate, a simptomelor prezentate, a tratamentelor medicamentoase pe care le urmează, a istoricului său medical etc., creându-i-se astfel un profil medical propriu.

Serviciile medicale de consultanță oferite vor fi asigurate exclusiv de personal medical specializat, reprezentat de medici cu drept de liberă practică a profesiei, cu specialități diferite, medici rezidenți, medici de familie și medici farmaciști. Serviciile prestate de către personalul medical sunt bazate strict pe datele prezentate de către beneficiar.

Consultanța medicală oferită prin intermediul platformei RELIVE este strict în scop curativ și preventiv. RELIVE NU FACE OBIECTUL MEDICINEI DE URGENȚĂ! Datorită specificului telemedicinei și a serviciilor oferite

particularizat de către RELIVE, consilierile medicale prestate au un caracter limitat din punct de vedere al specialității medicale, al examenelor clinice ce pot fi efectuate la distanță și al diagnosticării, astfel cum sunt prezentate acestea în cadrul pachetelor de abonament disponibile și a serviciilor oferite în afara acestora, contra-cost.

Beneficiari ai serviciilor oferite prin intermediul platformei sunt persoanele fizice cu vârsta de peste 18 ani. Există și unele cazuri însă, în care destinatarii serviciilor medicale furnizate prin intermediul platformei pot fi persoane fizice minore, cu vârsta sub 18 ani. În atare situații, reprezentanții legali ai acestora, în condițiile legii, înțeleg că punerea la dispoziția platformei a datelor personale ale persoanelor ocrotite, în vederea îndeplinirii serviciilor medicale, reprezintă acordul nemijlocit cu privire la prelucrarea datelor furnizate, în scopuri medicale, antrenând totodată răspunderea reprezentantului legal asupra corectitudinii și acurateții datelor oferite, cât și asupra efectelor decurgând din aceasta.

Beneficiarul se obligă la păstrarea confidențialității în ceea ce privește datele de autentificare ale contului personal, fiind în mod direct și personal responsabil de acțiunile întreprinse în cadrul contului și istoricul activității desfășurate.

Recomandările medicale sunt oferite ca urmare a consultației medicale, iar urmarea acestora cade exclusiv în sarcina beneficiarului, atât RELIVE, cât și medicul curant nefiind răspunzători pentru eventuala neconformare a pacientului.

În cazul  în  care  simptomatologia  nu  se  îmbunătățeste  sau  se  agravează, beneficiarul este rugat să apeleze servciul de urgență 112.

III. PREȚUL. CONDIȚII DE PLATĂ.

Varietatea abonamentelor, prețul acestora și serviciile incluse în pachete sunt stabilite conform datelor prezentate în cadrul platformei. Serviciile oferite în afara acestor condiții, în conformitate cu recomandările primite în urma consultațiilor medicale, sunt taxate separat, în funcție de opțiunea pacientului și de specialitatea medicală, și fac obiectul unei tranzacții distincte, stabilite de comun acord la momentul optării pentru acestea de către pacient.

În cadrul procesului de achiziționare a abonamentului, pacientul înțelege că acceptarea acestor condiții și furnizarea datelor sale personale, inclusiv, dar fără a se limita la, numărul cardului de credit sau debit, data de expirare a acestuia, adresa de facturare, adesa de e-mail, reprezintă acordul său în ceea ce privește prelucrarea acestora de către platformă, în vederea plății.

Aducem la cunoștința pacienților că, în vederea facilitării achizițiilor, platforma utilizează serviciile terților, iar prin punerea la dispoziție a informațiilor de către dvs., ne autorizați să furnizăm datele acestor terți, sub rezerva confidențialității. Dumneavoastră, în calitate de beneficiar, garantați în acest sens corectitudinea și acuratețea informațiilor furnizate.

IV. MODALITĂȚI DE PRESTARE SERVICII

ABONAMENTE

În cazul în care beneficiarul optează pentru achiziționarea unui abonament lunar, acesta va putea alege dintre variantele abonamentelor propuse de către RELIVE, pe cel care se potrivește cel mai bine nevoilor și necesităților sale.

Atunci când planul tarifar se referă la un serviciu contractat în afara celor oferite în cadrul abonamentului, plata se va efectua pentru fiecare serviciu ales în parte, conform tarifării prezentate și acceptate de către pacient la momentul efectuării consultării medicale.

Atunci când plata se referă la abonamentul ales, aceasta este o tranzacție cu facturare recurentă. Abonamentul și autorizarea de facturare relevantă vor rămâne valabile pe întreaga perioadă a derulării contractului, până când beneficiarul își exercită opțiunea de a anula abonamentul.

În cazul în care beneficiarul decide anularea abonamentului, aceasta va intra în vigoare la sfârșitul perioadei de facturare a abonamentului care se dorește a fi anulat, fără rambursare pentru perioada de facturare rămasă, însă cu continuarea accesului la abonamentul relevant pe toată această perioadă de facturare.

Prin furnizarea datelor bancare de către beneficiar odată cu alegerea tipului de abonament, acesta își exprimă acordul în mod expres ca RELIVE să perceapă, la data scadentă, contravaloarea abonamentului lunar pe perioada de facturare desemnată, plata urmând a se efectua prin debitare directă, sub formă de plăți recurente. În cazul plății online, Beneficiarul înțelege că RELIVE CARE nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de beneficiar, – incluzând, dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către bancă. Responsabilitatea pentru această acțiune cade exclusiv în sarcina beneficiarului.

Anularea sau modificarea tipului de abonament se va putea efectua direct din cadrul contului de utilizator al pacientului, cu confirmarea ulterioară transmisă printr-un email de către platformă, beneficiarului.

RELIV START

RELIVE CARE, prin intermediul abonamentului RELIVE START, oferă acces gratuit nelimitat la o serie predefinită de facilități și servicii, conform ofertei disponibile și acceptate ca atare de către beneficiar.

Pentru a avea acces la această modalitate de utilizare a platformei, este necesară crearea unui cont, urmând pașii specifici din cadrul platformei. La orice moment, beneficiarul poate schimba planul abonamentului RELIVE START într- unul dintre celelalte tipuri de abonament disponibile conform ofertei, de la acel moment fiind aplicabile condițiile abonamentului respectiv ales.

V. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Orice controverse, dispute, plângeri și/sau litigii apărute din sau în legatură cu prezentul contract vor fi soluționate pe cale amiabilă, în caz contrar, competența de soluționare a acestora aparține exclusiv instanțelor de judecată competente de la sediul Societății.

Shopping cart